Σχετικά με το κέντρο μας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

23 Φεβρουαρίου 2019

  Χαλάνδρι, 18/02/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ και τον διακριτικό τίτλο«ΕΜΜΕΛΕΙΑ-ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ» H Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΕΜΜΕΛΕΙΑ – ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ» καλεί τα μέλη της στην Ετήσια Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση προκειμένου να […]

Ετήσια Γενική Συνέλευση

11 Φεβρουαρίου 2018

H Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΕΜΜΕΛΕΙΑ – ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ» καλεί τα μέλη της στην Ετήσια Γενική Συνέλευση προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο Οικονομικός Απολογισμός και ο Απολογισμός των Δράσεων της Επιχείρησης. Ειδικότερα θα συζητηθούν τα κάτωθι:   ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέμα 1ον: Έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης Θέμα 2ον : Απολογισμός των Δραστηριοτήτων της ΚΟΙΝΣΕΠ […]

Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας

12 Οκτωβρίου 2017

Την Κυριακή 1 Οκτωβρίου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με θέμα: «Ο ρόλος του παππού και της γιαγιάς στην ανατροφή των εγγονιών. Τα οφέλη και τα όρια της σχέσης αυτής». Στην ημερίδα συμμετείχε η κ. Κωνσταντίνα Λατσώνα με ομιλία «Όταν οι τρεις γενιές συναντώνται : Ο ρόλος του παππού και […]

Ψυχικές ασθένειες και Τέχνη

10 Οκτωβρίου 2017

Συνέντευξη στον Χρήστο Καράμπελα Η Τέχνη σε κάθε μορφή της μπορεί να αποτελέσει μεταξύ άλλων και έναν «καθρέφτη» στις σκέψεις και στα συναισθήματα, δίνοντας τους μορφή μέσα από την εικόνα ή τη μουσική. Γίνεται έτσι ένα δυνατό «πάτημα» για την επίτευξη ελέγχου πάνω τους. Η ιδιότητα αυτή των διαφόρων μορφών Τέχνης να επικοινωνήσουν το ανέκφραστο […]

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!

04 Απριλίου 2017

Ἡ «ΕΜΜΕΛΕΙΑ» εὔχεται σέ ὅλους τούς φίλους καί συνεργάτες ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ καί ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ.

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ «ΕΜΜΕΛΕΙΑΣ»

04 Απριλίου 2017

Στίς 24 Φεβρουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στίς ἐγκαταστάσεις τῆς «Ἐμμέλειας» ἡ Ἐτήσια Γενική Συνέλευση. Οἱ ἐργασίες τῆς Συνέλευσης ὁλοκληρώθηκαν μέ ἐπιτυχία καθώς ὑπῆρξε ὁμοφωνία σέ ὅλα τά θέματα τῆς ἡμερήσιας διάταξης μεταξύ τῶν οποίων καί ἡ ἔγκριση τοῦ Ἰσολογισμοῦ καί τοῦ Λογαριασμοῦ Ἀποτελεσμάτων Χρήσης.

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

16 Νοεμβρίου 2016

Ξεκινᾶ ἡ λειτουργία Καλλιτεχνικῶν Ἐργαστηρίων κάθε Σάββατο, 10:00 -14:00, στά ὁποῖα περιλαμβάνονται: Ἐργαστήριο Ἁγιογραφίας Ἐργαστήριο Ζωγραφικῆς Ἐργαστήριο Κατασκευῶν καί Εἰδῶν Δώρου Οἱ ὁμάδες θά εἶναι ὁλιγομελεῖς, μέ ἀνώτατο ἀριθμό τά 8 ἄτομα. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά ἐπικοινωνοῦν τηλεφωνικά ἤ μέσω      e-mail.

Διοργάνωση καί συμμετοχή σέ Ἐκθέσεις

17 Σεπτεμβρίου 2016

Διοργάνωση καί συμμετοχή σέ Ἐκθέσεις – Bazaar μέ στόχο τήν προώθηση τῶν πιθανῶν παραγόμενων προϊόντων τῶν καλλιτεχνικῶν εἰδῶν τῶν ἐργαστηρίων.

Συνεργασία μέ τήν εὐρύτερη Κοινότητα γιά τήν προαγωγή τῆς συλλογικότητας καί τῆς εὐαισθητοποίησης

07 Σεπτεμβρίου 2016

Συνεργασία μέ τήν εὐρύτερη Κοινότητα, Φορεῖς, Ὀργανισμούς καί Δίκτυα Κοινωνικῆς Ὑποστήριξης γιά τήν προαγωγή τῆς συλλογικότητας καί τῆς εὐαισθητοποίησης καί ἐπιπλέον μέσω προγραμμάτων ἐνημέρωσης τῆς Κοινότητας γιά τήν καταπολέμηση τοῦ κοινωνικοῦ στίγματος καί τῶν προκαταλήψεων πού σχετίζονται μέ τά ἄτομα μέ Νοητική Ὑστέρηση καί ἄλλες Ψυχικές Διαταραχές.

Διοργάνωση καί Συμμετοχή σέ Δράσεις Ἐπιστημονικοῦ, Κοινωνικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Ἐνδιαφέροντος

24 Αυγούστου 2016

Διοργάνωση καί Συμμετοχή σέ Δράσεις Ἐπιστημονικοῦ, Κοινωνικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Ἐνδιαφέροντος, μέ στόχο τήν ἀνάδειξη καί ὑλοποίηση καινοτόμων ἐνεργειῶν στή βελτίωση τῆς ποιότητας ζωῆς καί τή βελτίωση τῶν παρεχόμενων ὑπηρεσιῶν πρός τό ἄτομο μέ Νοητική Ὑστέρηση καί τήν οἰκογένειά του.