Δραστηριότητες Δημιουργικῆς Ἔκφρασης

Δημιουργικῆς Ἔκφρασης: Ὁμάδες Χοροῦ, Θεάτρου, Μουσικῆς, Παραδοσιακῶν Χορῶν

Δραστηριότητες Δημιουργικῆς Ἔκφρασης

  • Ὁμάδα Χοροῦ
  • Ὁμάδα Θεάτρου
  • Ὁμάδα Μουσικῆς
  • Ὁμάδα Παραδοσιακῶν Χορῶν
  • Ὁμάδα Πολλαπλῶν Δραστηριοτήτων

Ἀφοροῦν δεξιότητες αἰσθητικῆς ἀγωγῆς ὅπως χειροτεχνικές δραστηριότητες, θεατρικό παιχνίδι, δραματοποίηση, μουσική, μέσα ἐπικοινωνίας, παιχνίδια καί συμμετοχή στίς δραστηριότητες τῆς κοινότητας.

Ἐκτίμηση-Ἀξιολόγηση

Προκειμένου νά ἐνταχθεῖ ὁ ἐνδιαφερόμενος στίς θεραπευτικές - ἐκπαιδευτικές δραστηριότητες τοῦ Κέντρου, ἀπαιτεῖται κατ’ ἀρχήν πλήρης Διεπιστημονική Ἐκτίμηση-Ἀξιολόγηση. Αὐτή περιλαμβάνει: Ψυχολογική Ἀξιολόγηση, Ψυχιατρική Ἐκτίμηση, Λογοθεραπευτική καί Ἐργοθεραπευτική Ἐκτίμηση, Ἐκπαιδευτική Ἀξιολόγηση, Ἐκτίμηση τῶν Κοινωνικῶν Δεξιοτήτων, καθώς καί Οἰκογενειακή Ἀξιολόγηση. Οἱ ἀνωτέρω δραστηριότητες διεξάγονται εἴτε σέ δυαδικό εἴτε σέ ὁμαδικό πλαίσιο, ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν καί τῶν ἐπιδιωκόμενων στόχων.

Μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία εκτίμησης-αξιολόγησης εδώ

Επικοινωνήστε μαζί μας