Προγράμματα Ψυχαγωγίας καί Διαχείρισης Ἐλεύθερου Χρόνου

Ψυχαγωγίας και διαχείρισης ελεύθερου χρόνου

Προγράμματα Ψυχαγωγίας καί Διαχείρισης Ἐλεύθερου Χρόνου
Δίδεται ἔμφαση στήν ἀνάπτυξη ἐπικοινωνιακῶν δεξιοτήτων μέσω :

  • Ἐπισκέψεις σέ φιλικό καί οἰκογενειακό περιβάλλον
  • Συναντήσεις σέ χώρους ἀναψυχῆς
  • Συμμετοχή σέ πολιτισμικές ἐκδηλώσεις
  • Ἐκδρομές
  • Ἐκπαιδευτικές ἐπισκέψεις
  • Μουσικό Καφενεῖο

Ἐκτίμηση-Ἀξιολόγηση

Προκειμένου νά ἐνταχθεῖ ὁ ἐνδιαφερόμενος στίς θεραπευτικές - ἐκπαιδευτικές δραστηριότητες τοῦ Κέντρου, ἀπαιτεῖται κατ’ ἀρχήν πλήρης Διεπιστημονική Ἐκτίμηση-Ἀξιολόγηση. Αὐτή περιλαμβάνει: Ψυχολογική Ἀξιολόγηση, Ψυχιατρική Ἐκτίμηση, Λογοθεραπευτική καί Ἐργοθεραπευτική Ἐκτίμηση, Ἐκπαιδευτική Ἀξιολόγηση, Ἐκτίμηση τῶν Κοινωνικῶν Δεξιοτήτων, καθώς καί Οἰκογενειακή Ἀξιολόγηση. Οἱ ἀνωτέρω δραστηριότητες διεξάγονται εἴτε σέ δυαδικό εἴτε σέ ὁμαδικό πλαίσιο, ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν καί τῶν ἐπιδιωκόμενων στόχων.

Μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία εκτίμησης-αξιολόγησης εδώ

Επικοινωνήστε μαζί μας