Στοιχεία επικοινωνίας

Εμμέλεια ΚΨΥ

Κέντρο Ψυχοκοινωνικῆς Ὑποστήριξης καί Καλλιτεχνικῆς Δημιουργίας γιά Ἄτομα μέ Ἀναπηρίες (Νοητική Ὑστέρηση) καί ἄλλες Ψυχικές Διαταραχές

Διεύθυνση

Στρατάρχου Ἀλεξάνδρου Παπάγου 38Α , Χαλάνδρι Τ.Κ. 152 32

Τηλέφωνο

210-6833647

Email

emmeleiakoinsep@gmail.com

Αποστολή μηνύματος