Ετήσια Γενική Συνέλευση

28 Φεβρουαρίου 2020

H Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Κοινωνικής και Συλλογικής Ωφέλειας «ΕΜΜΕΛΕΙΑ – ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ» καλεί τα μέλη της στην Ετήσια Γενική Συνέλευση προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο Οικονομικός Απολογισμός και ο Απολογισμός των Δράσεων της Επιχείρησης. Ειδικότερα θα συζητηθούν τα κάτωθι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ον: Έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης

Θέμα 2ον : Απολογισμός των Δραστηριοτήτων της ΚΟΙΝΣΕΠ

Θέμα 3ον: Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων για το νέο έτος

Ως ημερομηνία πραγματοποίησης της συνέλευσης ορίσθηκε η Παρασκευή 13η  Μαρτίου  2020  και ώρα 17.00 μ.μ. στην έδρα της  «ΕΜΜΕΛΕΙΑ-ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ».

Εκ της Διοικούσας Επιτροπής