Πρόσκληση σε Ετήσια Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση

19 Ιανουαρίου 2022

H Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Κοινωνικής και Συλλογικής Ωφέλειας «ΕΜΜΕΛΕΙΑ – ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ» καλεί τα μέλη της στην Ετήσια Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση.

Ως ημερομηνία πραγματοποίησης της Συνέλευσης ορίσθηκε η Παρασκευή 4η  Φεβρουαρίου  2022  και ώρα 17.00 μ.μ. στην έδρα της  «ΕΜΜΕΛΕΙΑ-ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ».

Εκ της Διοικούσας Επιτροπής