ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

23 Φεβρουαρίου 2019
  Χαλάνδρι, 18/02/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ και τον διακριτικό τίτλο«ΕΜΜΕΛΕΙΑ-ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ»
H Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΕΜΜΕΛΕΙΑ – ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ» καλεί τα μέλη της στην Ετήσια Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο Οικονομικός Απολογισμός, ο Απολογισμός των Δράσεων της Επιχείρησης, η Εκλογοαπολογιστική Έκθεση της απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής και η πραγματοποίηση Εκλογών για την ανάδειξη της νέας Διοικούσας Επιτροπής της Επιχείρησης.   Ειδικότερα θα συζητηθούν τα κάτωθι:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Α΄ ΜΕΡΟΣ
  • Θέμα 1ον: Έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης.
  • Θέμα 2ον : Απολογισμός των Δραστηριοτήτων της ΚΟΙΝΣΕΠ
  • Θέμα 3ον: Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων για το νέο Έτος
Β΄ ΜΕΡΟΣ
  • Θέμα 1ον :Απολογισμός Δράσεων της απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής (οικονομικά και δράσεις)
  • Θέμα 2ον : Εκλογές της Επιχείρησης για την ανάδειξη νέας Διοικούσας Επιτροπής
Ως ημερομηνία πραγματοποίησης της συνέλευσης ορίσθηκε η Παρασκευή 8η  Μαρτίου 2019  και ώρα 17.00 μ.μ. στην έδρα της ΕΜΜΕΛΕΙΑ-ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ». Εκ της Διοικούσας Επιτροπής