Πρόσκληση σε Ετήσια Γενική Συνέλευση

29 Ιανουαρίου 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ και τον διακριτικό τίτλο «ΕΜΜΕΛΕΙΑ-ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ»
            Κατόπιν συνεδριάσεως της Διοικούσας Επιτροπής στις 28/01/2023 αποφασίσθηκε σύγκληση του Σώματος προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο Οικονομικός Απολογισμός και ο Απολογισμός των δράσεων της Επιχείρησης «ΕΜΜΕΛΕΙΑ-ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ». Ειδικότερα θα συζητηθούν τα κάτωθι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
  1. Θέμα 1ον : Έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης.
  2. Θέμα 2ον : Απολογισμός των Δραστηριοτήτων της ΚΟΙΝΣΕΠ.
  3. Θέμα 3ον : Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων για το νέο έτος.
    Ως ημερομηνία πραγματοποίησης της Συνέλευσης ορίσθηκε το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 17.00 μ.μ. στην έδρα της ΕΜΜΕΛΕΙΑ-ΚΟΙΝ.ΣΕΠ.