ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δεῖτε τίς Δραστηριότητες τοῦ Κέντρου

ΕΚΤΙΜΗΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ἐκπαιδευτική Ἀξιολόγηση

Διεξάγεται σέ ἀτομικό ἐπίπεδο ἀπό Ἐκπαιδευτικό Εἰδικῆς Ἀγωγῆς.

Ἐκτίμηση τῶν Κοινωνικῶν Δεξιοτήτων

Διεξάγεται ἀπό Κοινωνικό Λειτουργό καί Ἐργοθεραπευτή.

Οἰκογενειακή Ἀξιολόγηση

Διεξάγεται ἀπό Θεραπευτή Οἰκογένειας.

Νέα & Ἀνακοινώσεις

Τελευταῖα νέα & ἐνδιαφέροντα ἄρθρα