Κωνσταντίνα Λατσώνα

Κοινωνική Λειτουργός, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας
Τηλ: +30 210-6833647 Email: emmeleiakoinsep@gmail.com

Βιογραφικό

Λατσώνα Κωνσταντίνα, Κοινωνική Λειτουργός, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας, Ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Θεραπείας Οἰκογένειας τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου, Συντονίστρια τῆς Ἐκπαιδευτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἰνστιτούτου Θεραπείας Οἰκογένειας τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραυτικοῦ Κέντρου, μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Θεραπευτῶν Οἰκογένειας καί Ζεύγους (Ε.Θ.Ο.Ζ.) καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ὁμοσπονδίας Θεραπευτῶν Οἰκογένειας (E.F.T.A.). Κάτοχος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Διπλώματος Ψυχοθεραπείας: The European Certificate of Psychotherapy (The European Association for Psychotherapy, E.A.P.).

Ἔχει διετελέσει ἐπί σειρά ἐτῶν (1996-2015), Διευθύντρια Ἐκπαίδευσης σέ Κέντρο Ἐκπαίδευσης Ἀτόμων μέ Ἀναπηρίες.