Συνεργασία μέ τήν εὐρύτερη Κοινότητα γιά τήν προαγωγή τῆς συλλογικότητας καί τῆς εὐαισθητοποίησης

07 Σεπτεμβρίου 2016

Συνεργασία μέ τήν εὐρύτερη Κοινότητα, Φορεῖς, Ὀργανισμούς καί Δίκτυα Κοινωνικῆς Ὑποστήριξης γιά τήν προαγωγή τῆς συλλογικότητας καί τῆς εὐαισθητοποίησης καί ἐπιπλέον μέσω προγραμμάτων ἐνημέρωσης τῆς Κοινότητας γιά τήν καταπολέμηση τοῦ κοινωνικοῦ στίγματος καί τῶν προκαταλήψεων πού σχετίζονται μέ τά ἄτομα μέ Νοητική Ὑστέρηση καί ἄλλες Ψυχικές Διαταραχές.