ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ “ΕΜΜΕΛΕΙΑΣ”

04 Απριλίου 2017
Στίς 24 Φεβρουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στίς ἐγκαταστάσεις τῆς "Ἐμμέλειας" ἡ Ἐτήσια Γενική Συνέλευση. Οἱ ἐργασίες τῆς Συνέλευσης ὁλοκληρώθηκαν μέ ἐπιτυχία καθώς ὑπῆρξε ὁμοφωνία σέ ὅλα τά θέματα τῆς ἡμερήσιας διάταξης μεταξύ τῶν οποίων καί ἡ ἔγκριση τοῦ Ἰσολογισμοῦ καί τοῦ Λογαριασμοῦ Ἀποτελεσμάτων Χρήσης.