Κατερίνα Καλιακάτσου

Ψυχολόγος, M.Sc., Ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας
Τηλ: +30 210-6833647 Email: emmeleiakoinsep@gmail.com

Βιογραφικό

Ψυχολόγος, M.Sc. in Psychology and Health, Ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας, Συνεργάτις τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου, Συντονίστρια τῆς Ἐκπαίδευσης στήν Ψυχολογική Ἀξιολόγηση τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου, μέλος τοῦ Σ.Ε.Ψ. (Σύλλογος Ἑλλήνων Ψυχολόγων) καί τῆς Ε.ΔΙ.ΨΕ. (Ἐταιρεία Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας Ἑλλάδος), ἐγγεγραμμένη στό Μητρῶο Πιστοποιημένων  Ἐκπαιδευτῶν Ἐνηλίκων τοῦ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καί κάτοχος πιστοποίησης Europsy-Basic (Εὐρωπαϊκό Μητρῶο Ψυχολόγων, EFPA).

Πέραν τῆς πολυετοῦς ἐμπειρίας (ἀπό τό 1996) σέ ποικίλα πλαίσια ψυχικῆς ὑγείας καί ἐκπαιδευτικούς ὀργανισμούς, ἀπό τό 2001 ἕως το 2015, συνεργάσθηκε, ὡς ψυχολόγος, σέ Κέντρο Ἐκπαίδευσης Ἀτόμων μέ Ἀναπηρίες.